INFORMAČNÍ TABULE DRUŽSTVA

      VKUS, oděvní družstvo Brno, se sídlem v Brně, Veselá 199/5, 602 00 Brno,
      IČ: 00030678. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden
      u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVI, vložka 86.                                                                                           

P  O  Z  V  Á  N  K A

na výroční členskou schůzi družstva VKUS, oděvní družstvo Brno, která se bude

konat dne 26. 4. 2017 v 10,00 hodin v Brně, Veselá 5.

    Program výroční členské schůze :

  1. Zahájení, volba komisí ( mandátové a návrhové ), zapisovatele, schvalovatele, ověřovatele zápisu
  2. Zpráva mandátové komise
  3. Zpráva  ekonomky družstva
  4. Zpráva kontrolní komise družstva, včetně stanoviska k roční účetní uzávěrce za rok 2016
  5. Návrh delegáta na 26. Valné shromáždění členských družstev SČMVD
  6. Diskuse
  7. Návrh na usnesení
  8. Závěr

    Materiály roční účetní závěrky pro jednání členské schůze jsou k dispozici  na ekonomickém oddělení družstva  v Brně. 

 

     Výroční členské schůze se budou účastnit pouze členové družstva bez přítomnosti hostů.

    V Brně dne 30. 3. 2017

    Ivana Chaloupková
    předsedkyně představenstva 

     Jitka Podborská
     místopředsedkyně představenstva