INFORMAČNÍ TABULE DRUŽSTVA

      VKUS, oděvní družstvo Brno, se sídlem v Brně, Veselá 199/5, 602 00 Brno,
      IČ: 00030678. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden
      u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVI, vložka 86.                                                                                               

P  O  Z  V  Á  N  K A

na výroční členskou schůzi družstva VKUS, oděvní družstvo Brno, která se bude

konat dne: 29. 4. 2019 v 11,00 hodin v Novém Městě na Moravě, Nečasova 21.

    Program výroční členské schůze :

  1. Zahájení, volba komisí (mandátové, návrhové), zapisovatele, schvalovatele, ověřovatele zápisu
  2. Zpráva mandátové komise
  3. Zpráva ekonomky družstva
  4. Zpráva kontrolní komise družstva, včetně stanoviska k roční účetní uzávěrce za rok 2018
  5. Návrh delegáta na 28. Valné shromáždění členských družstev SČMVD
  6. Zpráva návrhové komise - usnesení
  7. Diskuse


    Materiály roční účetní závěrky pro jednání členské schůze                                                           jsou k dispozici  na ekonomickém oddělení družstva v Brně.

 

           Výroční členské schůze se budou účastnit pouze členové družstva bez přítomnosti hostů.

           V Brně dne 2. 4. 2019

           Milan Vrbas
           předseda představenstva 

           Anna Štěpánková
           místopředsedkyně představenstva