INFORMAČNÍ TABULE DRUŽSTVA

      VKUS, oděvní družstvo Brno, se sídlem v Brně, Veselá 199/5, 602 00 Brno,
      IČ: 00030678. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden
      u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVI, vložka 86.                                                                                           

P  O  Z  V  Á  N  K A

na výroční členskou schůzi družstva VKUS, oděvní družstvo Brno, která se bude

konat dne: 4. 4. 2018 v 10,00 hodin v Brně, Veselá 5.

    Program výroční členské schůze :

 1. Zahájení, volba komisí ( mandátové, návrhové a volební ), zapisovatele, schvalovatele, ověřovatele zápisu
 2. Zpráva ekonomky družstva
 3. Zpráva kontrolní komise družstva, včetně stanoviska k roční účetní uzávěrce za rok 2017
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Volby do orgánů družstva ( představenstvo družstva, kontrolní komise)
 6. Přestávka
 7. Zpráva volební komise
 8. Návrh delegáta na 27. Valné shromáždění členských družstev SČMVD
 9. Koncepce družstva do dalších let
 10. Zpráva návrhové komise - usnesení
 11. Diskuse


  Materiály roční účetní závěrky pro jednání členské schůze a návrh kandidátek                                                          jsou k dispozici  na ekonomickém oddělení družstva  v Brně.

 

           Výroční členské schůze se budou účastnit pouze členové družstva bez přítomnosti hostů.

           V Brně dne 15. 3. 2018

           Ivana Chaloupková
           předsedkyně představenstva 

           Jitka Podborská
           místopředsedkyně představenstva