INFORMAČNÍ TABULE DRUŽSTVA

      VKUS, oděvní družstvo Brno v likvidaci, se sídlem v Brně, Veselá 199/5, 602 00 Brno,
      IČ: 00030678. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden
      u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVI, vložka 86.                                                                                               

P  O  Z  V  Á  N  K A

na Výroční členskou schůzi družstva VKUS, oděvní družstvo Brno v likvidaci, která se bude

konat dne: 17. 6. 2021 v 10,00 hodin v Brně, Veselá 199/5.

    Program výroční členské schůze :

  1. Zahájení, volba komisí (mandátové, návrhové), zapisovatele, schvalovatele a ověřovatele zápisu
  2. Zpráva mandátové komise
  3. Zpráva předsedy družstva
  4. Zpráva ekonomky družstva
  5. Zpráva kontrolní komise družstva, včetně stanoviska k roční účetní uzávěrce za rok 2020
  6. Diskuse
  7. Zpráva návrhové komise - usnesení
  8. Závěr

 

 

  1. Materiály roční účetní závěrky pro jednání členské schůze                                                           jsou k dispozici  na ekonomickém oddělení družstva v Brně.

 

           Výroční členské schůze se budou účastnit pouze členové družstva bez přítomnosti hostů.

           V Brně dne 31. 5. 2021

           Milan Vrbas
           předseda představenstva 

           Anna Štěpánková
           místopředsedkyně představenstva